AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRÁRÓL

Ez a fejezet az Országos Kéktúra kivatalos kiírását tartalmazza, de mielőtt a meglehetősen unalmas szaksóderbe belekezdenél, kedves Olvasóm, tekintsél meg néhány térképet az Országos Kéktúra útvonaláról! Az első térkép 1938-ban készült, amikor a kéktúra útvonalát felavatták. Ezen az Írott-kő és a Badacsony közötti szakasz csak mint tervezett útvonal szerepel, de egyéb eltérések is vannak rajta, ha összehasonlítjuk az Országos Kéktúra jelenlegi vonalvezetésével.


Az Országos Kéktúra útvonala 1938-ban
Az Országos Kéktúra részletes útvonala 1938-ban, a kijelölésekor
Ez a térkép igazi relikvia, 1938-ban készült, a kéktúra útvonalának részbeni felfestése után. Mint látható, az akkori útvonal sok helyen alaposan eltér a mostanitól! A papírtérkép Tisztul a Visztula nicknevű túratársam tulajdona, ő szkennelte be és bocsátotta a rendelkezésemre a térkép részletképeit mint képfájlokat. Ezekből állítottam össze a panorámakép-szerkesztő programmal a teljes képet. A nagyméretű kép letölthető, ha a térképre kattintasz! Mérete elég nagy: 2781 kBájt!

A legnagyobb eltérés azonnal a szemünkbe ötlik a Balaton-felvidéken. Akkoriban a kéktúra nem tért északkelet felé Balatonhenyénél, hogy aztán Nagyvázsonyon keresztül érje el a Bakonyt, hanem még sokáig tekergett a Balaton-felvidéken és a tóparton, hogy aztán csak Balatonalmádinál forduljon észak felé és a csatlakozzon be a jelenlegi útvonalba Zircen.

Egy másik nagy eltérést találunk Budapest és a Dunakanyar környezetében. 1938-ban a kéktúra még nem tette meg a fővárosba vezető és onnan a Pilisba visszatérő hatalmas vargabetűt, hanem Dorogról szinte egyenesen felkapaszkodott a Dobogókőre. Csak a II. Világháború után festették fel az útvonalat Hűvösvölgy felé, és onnan vissza Dobogókőre. Ezeken kívül kisebb eltéréseket pedig szinte mindenhol találhatunk az útvonal mentén. Tulajdonképpen az a hely ritka, ahol az útvonal változatlan maradt ennyi év alatt!

Az Országos Kéktúra útvonala 1964-ban
Az Országos Kéktúra részletes útvonala 1964-ban
Ez a térkép az 1964-es kiadású „Az Országos Kéktúra útvonala mentén” című kötet térképmelléklete. Lényegében ez a könyv volt az első részletes útvonalismertető kéktúra leírás, amit a Magyar Természetbarát Szövetség által megbízott munkaközösség készített Thuróczy Lajos vezetésével. A kötetet Hobo Bobo nicknevű túratársam adta kölcsön nekem, hogy a térképmellékletét beszkennelhessem. A képrészleteket aztán az 1938-as térképhez hasonlóan egy panorámakép-szerkesztő programmal állítottam össze. A képre kattintva az nagyobban is megnyitható. A kép mérete nagyon nagy: 4344 kBájt!

Az 1964-es útvonal már jobban hasonlít az Országos Kéktúra jelenlegi kialakításához. A mostanihoz nagyon hasonló a kéktúra útja a Balaton-felvidéken és a Bakonyban - a régi útvonalon jelenleg a Balaton-felvidéki Kéktúra halad -, és már benne van a Hűvösvölgybe vezető vargabetű is. Így egy újabb tájegységet, a Budai-hegységet is bekapcsolták a túra útvonalába, másrészt az sem véletlen, hogy pont Hűvösvölgybe érkezett, hiszen így még nagyobb figyelmet kapott a szocialista éra egyik „propaganda terméke”, az Úttörővasút.

Az Országos Kéktúra részletes útvonala
Az Országos Kéktúra részletes útvonala
Ezt a térképet a 2010-2012 közötti GPS-sel történt útvonalfelmérésem alapján készítettem úgy, hogy a méréssel felvett nyomvonalat rávetítettem a térképre, tehát eléggé pontosnak tekinthető. Tudtommal ez a legrészletesebb átnézeti térkép, ami egyetlen lapon ábrázolja az Országos Kéktúra teljes útvonalát az összes pecsételőpontjával együtt! Az alaptérkép a Topográf Térképészeti Kft. engedélyével került felhaszálásra. A teljes méretű kép megnyitásához kattints a térképre! Mérete nagyon nagy: 7362 X 3916 pixel, 7195 kBájt!

Miután megvettem a GARMIN eTrex Vista HCx turista GPS készülékem, 2010 és 2012 között végigjártam vele a teljes Országos Kéktúra útvonalat. Az akkor készített tracket a megfelelő méretarmányban rávetítettem egy Magyarország autóatlasza térképre, így meglehetősen pontosan látható a kéktúra települések közötti útvonala az összes pecsételőponttal együtt. Ez a térkép a honlap főoldalán is megtalálható egyébként.

Mint a fenti térképekből is látható, hogy az Országos Kéktúra útvonala nincs kő vésve, állandóan változik! Ennek többféle oka is van: erdőgazdálkodási munkák miatti terelések, újabb látnivalók beiktatása az útvonalba, bányanyitások, bányabezárások, és még sok minden egyéb. Tehát a térképek folyamatosan elavulnak, többek között ezért sem érdemes régi térképekkel, több éves leírásokkal nekivágni az útvonal teljesítésének! Erre a gondolva ezen a honlapon közzéteszem minden újabb bejárásom leírását, hogy az azok hatására nekiindulókat ne érje váratlan meglepetés egy-egy új terelésnél!


AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA KIÍRÁSA
Az alábbi szöveg teljes terjedelmében megvan a Magyar Természetbarát Szövetség portálján is, az alábbi elérhetőségen:
http://termeszetjaro.hu/turamozgalmak/orszagos_kektura
(A hivatalos kiíráshoz tett megjegyzéseimet zárójelben dőlt betűkkel láthatod)
Ez a cikk 2011. július 17.-én frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. Ha a témához kapcsolódó frissebb cikkekre kíváncsi, látogasd meg a fent említett linket a Magyar Természetjáró Szövetség portálján!

 1. Az Országos Kéktúra (OKT) célja: hogy a túra résztvevői az útvonal végigjárásával rendszeres sporttevékenységet folytassanak és egyúttal képet alkossanak hazánk életéről, fejlődéséről, természeti szépségeiről, bete­kintsenek különféle tájaink életébe, mindennapi munkájába, megismerjék hazánk nagy részének történetét, föld- és vízrajzát, évszázadok alkotásait.
 2. A túra irányitója: a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ).
 3. A túra útvonala: az e füzetben részletesen vázolt és jelölt pontokon áthaladó, a Vas megyei Írott-kőtől a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hollóháza között 1128 km hosszúságban kék sávval jelzett Országos Kék turistaút.
 4. Ellenőrzőpontok: az e füzet vázlatain bélyegzővel jelzett helyek, illetve helységek, amelyek megnevezése az igazolás céljára bekeretezett részeknél található meg.
 5. A túra teljesítése: történhet csoportosan, vagy egyénileg, hatéves kortól, állampolgárságra való tekintet nélkül, bármely irányban, bármilyen szakaszokra bontva, gyalog vagy sível (vegyesen is). A túra időpontja és időtartama nincs korlátozva.
 6. A teljesítés igazolása: a résztvevőknek a Kéktúra teljesítését, valamennyi ellenőrző pont érintését, hitelt érdemlő módon igazolni kell. Ez általában az egyéni igazoló füzet megfelelő helyére beütött bélyegzéssel és keltezéssel történik. Valamennyi ellenőrző ponton kell pecsételni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az útvonalon fekvő legközelebbi - erre nem kijelölt - hely bélyegzője is megfelelő.
  A túraszakasz megszakításakor és újrakezdésekor is kell pecsételni.
  (A túraszakaszokat általában ellenőrző pontoknál célszerű kezdeni és befejezni. Így tehát a túra kezdeti illetve végpontján lévő ellenőrző pontoknál kétszer kell pecsételni: egy túra befejezésekor és a következő, ott kezdett túra elején. A hivatalos kéktúra túrabeosztás szerinti kezdő- és végpontokon az igazoló füzet két kockát tartalmaz a két pecsét számára, egyéb ellenőrző pontoknál általában csak egyet. Így ez esetben az egyik pecsét a kockába kerülhet, a másik pedig alá, fölé, mellé, oda ahol elég nagy hely van.)
  Felismerhető - a pontot és személyt együtt ábrázoló - fotók ugyancsak igazolásul szolgálhatnak.
  A túra teljes távjának bejárása után a füzetet a lakóhely szerinti illetékes megyei, illetve budapesti természetbarát bizottsághoz/szövetséghez kell eljuttatni, ahol a teljesítést ellenőrzik, igazolják és a jelvény kiadásáról intézkednek.
 7. Kéktúra jelvény: a túra útvonalának teljesítője elnyeri az MTSZ Kéktúra jelvényét, amelyet az érvényes MTSZ igazolvánnyal rendelkezők térítésmentesen kapnak meg. Érvényes igazolvány hiányában, a teljesítőknek a jelvény mindenkori önköltségi árát kell megtéríteniük.
  A jelvény: szabálytalan négyszögben hegyek felé vezető út kék útjelző táblával, alul piros sávban „Országos Kék-túra MTSZ” felirat.
  A jelvényt az MTSZ központja adja ki. Átadásáról - lehetőleg ünnepélyes keretek között - gondoskodik. A teljesítőkről nyilvántartást vezet.
 8. Az Országos Kéktúra többször is teljesíthető. Többszöri teljesítés esetén a jelvényt külön kell megvásárolni.
 9. A Magyar Természetjáró Szövetség a 6-14 éves gyermekkorosztály részére 9 tájegységre bontott 300 km-nyi csökkentett távolságú un. Gyermek Kéktúrát (GYKT) ír ki.

  A tájegységek a következők:
  1. Kőszeg - Kemeneshát
  2. Balaton-felvidék
  3. Bakony
  4. Vértes - Gerecse
  5. Pilis - Budai-hegység
  6. Börzsöny - Cserhát
  7. Mátra
  8. Bükk - Aggteleki-hegység
  9. Cserehát - Zempléni-hegység

  Amennyiben a GYKT résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 km-t tettek meg, teljesítményükért elnyerhetik a Gyermek Kéktúra tájegységi jelvényt. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 km-t, nevezettek kiérdemlik a GYKT jelvényt is. Csoportok szervezése és vezetése címén 6 fő fiatal kísérőjeként egy-egy felnőtt is megkaphatja a fenti jelvényeket. (Jelvények árának térítése a 7. pontban leírtak szerint.)
  Tájegységenként - függetlenül a megtett kilométerek számától - csak egy jelvény adható ki. Ugyanez érvényes a GYKT jelvényre is.
  (Egy tájegység kb. 100 - 150 km hosszú. Ha az illető kölöknek már van egy jelvénye abból a tájegységből, már nem kaphat újat, sem akkor ha még ötven kilométert teljesít ugyanabból a tájegységből, sem akkor ha újra teljesíti a megtett szakaszokat.)

  A GYKT keretében teljesített utak beszámítanak az OKT követelményeibe.
  A teljesítés igazolása ugyanúgy történik, mint az OKT-nál.
 10. Egyebek: A Kéktúra útvonalát sem a megyei bizottságok/szövetségek, sem egyéb szervezetek, illetve egyének nem változtathatják meg. Az esetleges ilyen irányú javaslatokat vagy igényeket az MTSZ Gyalogtúra Bizottságához kell eljuttatni.


TANÁCSOK A TÚRA TELJESÍTÉSÉHEZ

A korábbi Kéktúra igazoló füzetben megadott útvonal és ellenőrző pont kiírás alapján már bejárt és igazolt (bélyegzett) - tehát a bejáráskor érvényben volt - útvonalszakaszt nem kell a megváltozott új útvonalon bejárni és az új ellenőrző pontokon bélyegezni. Ugyanakkor a már megváltozott, illetve megszüntetett útvonalszakaszon most már nem ajánlatos elindulni, mert egyrészt nincs a helyszínen bélyegző, másrészt az útvonal elzárt, tiltott területen haladhat, vagy egyéb okok miatt nem járható.

Bélyegezni azon a helyen (község, vasútállomás, turista- és erdészház, stb.) kell, ahol azt a füzet megfelelő bekeretezett rovata előírja. A zárójelbe tett vasútállomásokon csak akkor kell, ha azok egyben a túra kezdő, vagy befejező helyével esnek egybe. Ezek az állomási épületek a Kéktúra útvonalától ugyanis 0,5 km-nél távolabb vannak.
(Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy az igazoló füzet csak úgy teljes, ha minden ellenőrző ponton pecsételünk. Tehát ezeken a nem közvetlenül a túra útvonalán fekvő helyeken is. Meg aztán gondoljunk csak bele: öregkorunkban dicsekszünk az unokánk előtt azzal, hogy teljesítettük az Országos Kéktúrát és megmutatjuk az igazoló füzetet is. Aztán, ha az unoka megkérdi: „Mondd, papi, ebben a kockában miért nincs stemli?” - Mit válaszoljunk? Talán ezt: „Hát, tudod, kisunokám, ott nem volt kötelező pecsételni, ezért kihagytam”. Ugye, milyen égés?)

Az igazoló füzetem két oldalát beszkenneltem és feltöltöttem a honlapra:

Az igazoló füzet 34. oldala Az igazoló füzet 35. oldala
Az első kéktúra teljesítésem igazoló füzetének 34. és 35. oldala pecsétekkel, nyalókával és dátumozással „kidíszítve”
Ez a fajta igazoló füzet már nem kapható, csak az újfajta, színes borítós füzetecske. Annak a füzetnek ugyanezen oldalait az alábbiakban láthatjátok:


Az igazoló füzet 34. oldala Az igazoló füzet 35. oldala
Egy újtípusú Országos Kéktúra igazoló füzet 34. és 35. oldala

Bélyegzésként az MTSZ által kiadott bélyegzők lenyomata, továbbá vasútállomáson a MÁV bélyegzése - keletbélyegzővel ellátott körbélyegzője - szükséges. Megfelelő igazolás ezenkívül bármilyen vállalat, intézmény, helyi önkormányzat, iskola, kereskedés, felekezet, TSZ., művelődési otthon, bizottság, vagy magánvállalkozó bélyegzője, amelyen a helység neve szerepel. Postahivatalokban keletbélyegzést is adnak, ehhez azonban a Posta esetenként 1-1 bélyeg beragasztását is kérheti.

(Ez nagyon fontos. Néhány esetben előfordulhat, hogy nem tudunk a kéktúrás pecséttel stemplizni, mert ellopták, tönkrement, más egyéb okok miatt nem hozzáférhető. Mi is jártunk már így - lásd az igazoló füzetemet ). De a pecsétek állapotáráról mindíg friss információkat találsz a pecsételőhelyek fórumán . A kéktúrázók állandóan frissítik az itt lévő adatokat. Ha elkezdesz kéktúrázni, légy szíves, tedd Te is ugyanezt!)

A MÁV-val és több vállalkozóval a bélyegzés kérdése megállapodásban rendezett, ennek ellenére követelő módon sehol ne lépjünk fel.

Bélyegzőpárnát ajánlatos a túrákra magunkkal vinni, mert a kihelyezett MTSZ Kéktúra bélyegzők rendszeres festékellátása nem biztosítható.

Több helyen előfordul, hogy olyan épületek szerepelnek turistaházként (th) a bélyegzési rovatban, amelyeknek más a funkciójuk (pl. vendéglő, vállalati üdülő), vagy éppen átépítés alatt állnak. Ennek oka, hogy az ilyen jellegű változások igen gyakoriak, a füzetnek ebből a szempontból való rendszeres helyesbítése pedig megoldhatatlan.

Amennyiben elháríthatatlan akadályoztatás miatt a kijelölt útvonalon végigmenni nem lehet (pl. bányaművelés, fakitermelés, útelzárás, csapadék okozta erózió stb.) kérjük, hogy ezt az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának haladéktalanul jelezzék, pontos helymegjelöléssel.

Ugyancsak kérjük, hogy a túrák során tapasztalt hiányosságokat, gondokat az MTSZ Gyalogtúra Bizottságával lehetőleg írásban közöljék.

A szintadatok Írott-kő Hollóháza irányban az emelkedőket (+) és lejtőket (-) jelentik. A menetidők számítása 4 km/óra alapsebességgel történt, amit minden 10 m szintemelkedés 1 perccel növel. Ehhez külön figyelembe kell venni a különleges terepviszonyokat (hó, jég, sár stb.) a kedvezőtlen időjárást (eső, szél, szürkület, köd stb.) a nehéz felszerelést (több napi élelem, sátor stb.), egyéb lassító körülményeket (kezdő túrázók, gyermekek, esetleg sérült stb.) és természetesen az egyéni kondíciót is, amelyek a percekben megadott időket jelentősen növelhetik.

A menetidő táblázatok alatt a Kéktúra útvonalától 0,2 km-nél messzebb fekvő bélyegzőhelyek, továbbá az egyes túrák kezdési vagy befejezési pontján levő állomásoknak az OKT útvonaltól való távolsága, szint és időadata külön szerepel.

Minden Kéktúrát teljesített személy külön vásárolhat az MTSZ központban úgynevezett Kéktúra gomblyukjelvényt is (csak egyszer!).

(Még sok egyéb, a Kéktúrával kapcsolatos információt találhatsz a Kéktúra Pecsételőhelyek Fórum Gyakran Ismételt Kérdések rovatában. Ha a kérdésedre még itt sem találsz kielégítő választ, keresd fel a Kéktúra - jelvényszerző túramozgalmak fóruma , ahol a feltett kérdésedre nagyon gyorsan választ kaphatsz a kéktúrázóktól. Figyelem! Hozzászóláshoz mindkét helyen először regisztráltatnod kell magad!)
TÁVOLSÁG-, SZINT- ÉS IDŐADATOK ÖSSZESÍTÉSE:
(Természetesen az Országos Kéktúrát bármilyen irányban, bármilyen felosztásban teljesíteni lehet, ahogy azt már a korábbiakban olvashattad!)


táv
(km)
szint
(+/- m)
idő
(ó:p)
1.sz. túra: Írott-kő - Sárvár 69,5 +541/-1265 18:11'
2.sz. túra: Sárvár - Sümeg 72,3 +553/-518 18:58'
3.sz. túra: Sümeg - Keszthely 43,8 +792/-835 12:11'
4.sz. túra: Keszthely - Tapolca 27,0 +510/-509 7:35'
5.sz. túra: Tapolca - Badacsonytördemic 16,7 +477/-394 4:57'
6.sz. túra: Badacsonytördemic - Nagyvázsony 45,4 +1646/-1340 14:02'
7.sz. túra: Nagyvázsony - Városlőd-Kislőd vá. 24,1 +603/-557 7:00'
8.sz. túra: Városlőd - Zirc 41,0 +1128/-1045 12:03'
9.sz. túra: Zirc - Bodajk, Csókakő vmh. 58,9 +1338/-1578 16:53'
10.sz. túra: Bodajk, Csókakő vmh. - Szárliget 49,7 +1322/-1235 14:34'
11.sz. túra: Szárliget - Dorog 65,1 +2000/-2098 19:32'
12.sz. túra: Dorog - Piliscsaba vá. 18.6 +504/-402 5:27'
13.sz. túra: Piliscsaba - Hűvösvölgy 20,9 +541/-529 6:07'
14.sz. túra: Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (Bécsi út) 14,2 +496/-602 3:45'
15.sz. túra: Rozália téglagyár (Bécsi út) - Dobogókő 22,2 +1058/-486 7:17'
16.sz. túra: Dobogókő - Visegrád, komp 24.2 +611/-1200 7:02'
17.sz. túra: Nagymaros - Nógrád 38,7 +1571/-1465 12:15'
18.sz. túra: Nógrád - Becske 60,2 +1806/-1839 18:02'
19.sz. túra: Becske - Mátraverebély 69,6 +2047/-2087 20:43'
20.sz. túra: Mátraverebély - Mátraháza 27,6 +1303/-774 9:05'
21.sz. túra: Mátraháza - Sirok 21,6 +854/-1424 6:48'
22.sz. túra: Sirok - Szarvaskő 19,9 +582/-512 5:55'
23.sz. túra: Szarvaskő - Putnok 57,3 +2085/-2164 17:44'
24/a.sz. túra: Putnok - Aggtelek 31,1 +672/-460 8:52'
24/b.sz. túra: Aggtelek - Bódvaszilas 31,4 +943/-1138 9:20'
25.sz. túra: Bódvaszilas - Boldogkőváralja 62,7 +1190/-1192 17:35'
26.sz. túra: Boldogkőváralja - Bányi-nyereg 51,6 +1580/-1557 15:39'
27.sz. túra: Bányi-nyereg - Hollóháza 42,9 +1460/-1345 13:08

Összesen: 1128,2 +30213/-30550 322:24'
BEKÖTŐ ÚTSZAKASZOK ADATAINAK ÖSSZESÍTÉSE:
(Természetesen ezek csak példák, hiszen minden ellenőrző pont elérhető hosszabb - rövidebb idő alatt a tömegközlekedési eszközöktől!)


táv
(km)
szint
(+/- m)
idő
(ó:p)
1.sz. túránál: Kőszeg vá. - OKT 1,7 10 26
Ölbő-Szeleste vá. - OKT 0,8 10 13
3-4.sz. túránál: Keszthely vá. - OKT 1,2 - 18
4-5.sz. túránál: Tapolca vá. - OKT 0,8 - 12
8.sz. túránál: OKT - Németbánya 0,3 - 5
9.sz. túránál: OKT - Bakonynána 0,5 - 8
OKT - Jásd 0,4 20 8
10.sz. túránál: OKT - Mindszentpuszta 0,2 - 3
OKT - Gesztes-vár 0,5 30 10
14-15.sz. túránál: Bécsi út, 18-as busz - Rozália téglagyár, OKT 0,5 - 8
18.sz. túránál: OKT - Magyarkút, Irma-forrás 0,3 - 5
OKT - Becske-alsó vmh. 1,2 - 18
21.sz. túránál: OKT - Kékestető, szanatórium 0,3 - 5
23.sz. túránál: OKT - Telekessy Vendégház 0,2 20 5
24/b.sz. túránál: OKT - Bódvaszilas vá. 0,5 - 7
27.sz. túránál: Sátoraljaújhely vá. - Bányi-nyereg 5,4 277 108

Összesen: 14,8 367 259
TURISTATÉRKÉPEK AZ OKT ÚTVONALÁRÓL:


Kőszegi-hegység és környéke (1:40000) 13
Kemeneshát - Marcal-medence (1:50000) MTSZ
Zalai-dombság (Kelet) (1:50000) MTSZ
Keszthelyi-hegység (1:40000) 34
Balaton (1:40000) 41
Bakony északi rész (1:40000) 2
Bakony déli rész (1:40000) 3
Keleti-Bakony (1:40000) TÁJOLÓ 98 Bt.
Vértes (1:40000) 20
Gerecse (1:40000) 1
Pilis és a Visegrádi-hegység (1:40000) 16
Budai-hegység és a Pilis (1:30000) Térkép-Center
Budai-hegység (1:40000) 6
Börzsöny (1:40000) 5
Börzsöny (1:30000) Térkép-Center
Gödöllői-dombság (atlasz)
Cserhát (1:60000) 8
Mátra (1:40000) 14
A Mátra és a Mátraalja (1:30000) Térkép-Faragó Bt.
Bükk északi rész (1:40000) 29
Bükk déli rész (1:40000) 30
Bükk szabadidő és turistatérképe (1:40000) Z-Press
Aggteleki karszt és környéke (1:40000) 1
Zempléni-hegység északi rész (1:40000) 22Az Országos Kéktúra útvonala mára már teljes hosszában végig követhető kedvező méretarányú turistatérképeken, valamint jól használható a kétkötetes Országos Kéktúra turistaatlasz és útikönyv is.

Megvásárolhatók a térképboltokban és egyes könyvesboltokban.

A felsorolás a 2009. februári állapotot tartalmazza. (A számmal jelölt térképek a Cartographia Kft. kiadványai)

Szálláshelyekről a Magyar Természetjáró Szövetség által időszakonként kiadott Természetjáró Szálláshelyek című kiadványból, valamint internetes oldalakon szerezhet információkat.

(hörpölin)


A szerzői jogokkal kacsolatban a Creative Commons (CC) irányelvei érvényesek. A részletes magyarázathoz kattints ezen szövegtől jobbra lévő ikonra! A Creative Commons irányelvei Ugrás a Statcounter honlapjára
Honlapstatisztika